"เทรนด์การศึกษางานออกเเบบพื้นที่ภายใน ยุค New Normal"

"เทรนด์การศึกษางานออกเเบบพื้นที่ภายใน ยุค New Normal"

A conversation with Assoc. Prof. Pisprapai Sarasalin (รศ.พิศประไพ สาระศาลิน), Dean of College of Design, Rangsit University.