Interior Design student’s life?

 

"Interior Design student’s life? - ชีวิตการเรียนเเละความเป็นอยู่ในช่วงยุคใหม่ จำเป็นต้องขยันมากกว่าเดิม เเละต้องพยายามเรียนรู้รอบด้าน เพื่อช่วยตนเองเเละรุ่นน้อง ให้สามารถพัฒนาไปได้พร้อมๆ กัน ... "

นิจาภา แฮมมินตัน - Nijapa Hamilton

(Interior Designer/ Design Project Manager)