ออกแบบไลฟ์สไตล์การเรียนได้

 

 

 

3 ปีครึ่ง กับทั้ง 5 สาขาของวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนครบ จบไว ออกแบบไลฟ์สไตล์การเรียนได้

สาขาการออกแบบ (สาขาใหม่) / สาขาการออกแบบภายใน / สาขาแฟชั่นดีไซน์ / สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ / สาขาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน S/63 ระดับปริญญาตรี (ยื่น GPA.) ประจำปีการศึกษา S/2563 ตั้งแต่ บัดนี้ - 31พ.ค.63 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/WEB63303

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่ 02-791-5000

line ID: @rsu.rangsit

 

DESIGN 

สาขาการออกแบบเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมการพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียน มีความทันสมัย มุ่งเน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีการผลิต ควบคู่ไปกับความรู้ทางธุรกิจนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการออกแบบที่มีคุณค่าและยั่งยืน

INTERIOR DESIGN

สาขาการออกแบบภายในมุ่งเน้นปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนในการเรียนรู้ กระบวนการออกแบบ และปฏิบัติการ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ใช้งาน และการใช้พื้นที่ได้อย่าง เหมาะสม

FASHION DESIGN

สาขาแฟชั่นดีไซน์มุ่งเน้นสร้างผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถปฏิบัติงานจริง มีความร่วมสมัยในการออกแบบ ผ่านการเรียนรู้ทั้งกระบวนการผลิตแฟชั่น แนวโน้มการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการทางธุรกิจแฟชั่น

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์มีเป้าหมายผลิตนักออกแบบการสื่อสารที่พร้อมจะสร้างสรรค์การแก้ปัญหาด้วยความรู้ด้านการออกแบบและทักษะสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่นการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ตัวอักษร ภาพประกอบ โฆษณา สื่อมัลติมีเดีย สื่ออินเตอร์แอคทีฟ เป็นต้น

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

สาขาศิลปะภาพถ่ายมุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการสร้างงานศิลปะและงานออกแบบทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อที่เกิดจากแสง เพื่อประยุกต์ใช้ตามความเปลี่ยนแปลงของผู้คน สังคม และเทคโนโลยี

 

www.artanddesignrangsit.com