TEXTILE FOR INTERIOR DESIGN STUDIO

TEXTILE FOR INTERIOR DESIGN STUDIO

วิชา สิ่งทอเพื่องานออกเเบบภายใน สอนเเละควบคุมดูเเลโดยอาจารย์ไพลิน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอ ผลงานออกเเบบ (final project) เพื่อให้ผู้เรียนได้บอกเล่าเเนวคิด เเละเเนวทางที่ใช้ในการพัฒนาจนกลายเป็นชิ้นงานออกเเบบชิ้นน่าสนใจ จัดเเสดงภายใน Art and Design Gallery บริเวณชั้น G ของวิทยาลัยการออกเเบบ

 

Published: