'CHANGEx2 : แพ็กคู่สู่ธุรกิจใหม่' ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกเเบบ (Design Thinking)’

รอบที่ 2** เปิดรับสมัครถึง 15 พฤษภาคม 2564

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Line ของโครงการที่ https://line.me/ti/p/fnfpgIVowU

ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 30 คู่สุดท้าย จะได้รับทุนสนับสนุนการทำโมเดลต้นแบบ 30,000 บาท/ ราย

โครงการ CHANGEx2 (online) ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ที่เชิญชวน 'ผู้ประกอบการ' เเละ 'นักสร้างสรรค์' ที่อยู่ใน 15 จังหวัด มาจับคู่เข้าร่วมกิจกรรม 'CHANGEx2 : แพ็กคู่สู่ธุรกิจใหม่' ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกเเบบ (Design Thinking)’

#คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ที่มีสถานประกอบการใน 3 ภูมิภาค ดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ: เชียงใหม่ ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ 

ภาคอีสาน: ขอนแก่น สกลนคร เลย อุบลราชธานี นครราชสีมา

ภาคใต้: สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ภูเก็ต

2. เป็นผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ ในประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจบริการ

- ธุรกิจท่องเที่ยว

- ธุรกิจร้านอาหาร / ร้านกาแฟ

- ธุรกิจสปาและบริการ

- ธุรกิจโรงแรม

- ธุรกิจขนส่ง

นักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

- การออกแบบ (Design)

- ทัศนศิลป์ (Visual Arts)

- ดนตรี (Music)

- การแสดง (Performing Arts)

- หัตถกรรม (Handicrafts)

- ภาพยนต์และวีดิทัศน์ (Film & Video)

- อาหาร (Thai Food)

#ระยะเวลาดำเนินงาน 

1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2564

#ขั้นตอนการสมัคร 

กรอกใบสมัครได้ที่ลิงค์

https://forms.gle/6v5pvH4yzb9hag1M9

โดยผู้สมัครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกับนักสร้างสรรค์สามารถจับคู่มาด้วยตนเอง หรือสามารถสมัครแบบเดี่ยวเพื่อให้ทีมงานจับคู่ที่เหมาะสมให้ก็ได้

**รับสมัครเพียง 75 คู่ธุรกิจ เท่านั้น (ตลอดโครงการทั้ง 2 ระยะ)

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต้องวางเงินมัดจำ 3,000 บาท เพื่อยันยันการเข้าร่วมและจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

Published: