THESIS OF THE YEAR AWARDS 2021 - ONLINE PRESENTATION !!

Thesis of the Year Awards 2021

โครงการศิลปนิพนธ์ดีเด่น

ของสาขาออกเเบบภายใน วิทยาลัยการออกเเบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 คน ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อนำเสนองานผ่าน zoom ต่อหน้าคณะกรรมการในวันที่ 10.06.2021 เริ่มตั้งเเต่เวลา 10:00-12:00 ... โดยจะทำการเปิดระบบ Public + Live ! ให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้ ขอเเสดงความยินดีล่วงหน้าครับ !!

Published: