DESIGN THINKING EXHIBITION

DESIGN THINKING EXHIBITION

https://issuu.com/rewatchumnarn.creativity

นิทรรศการออนไลน์เนื้อหาว่าด้วยการบริหารจัดการธุรกิจสร้างสรรค์ ด้วยเเนวคิดการเเก้ปัญหาเชิงการออกเเบบ (Design Thinking) ที่ปีนี้นักศึกษาได้นำเสนอในหัวเรื่อง "การปรับปรุงอัตลักษณ์เเบรนด์ (Re-Branding)" ด้วยวิธีการเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เเล้วคัดกรองผลิตภัณฑ์/เเบรนด์ ที่สนใจเเละเห็นสมควรว่าต้องได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อต่อยอดทางการประชาสัมพันธ์เเละการตลาดให้ยั่งยืน เเละนำเสนอผลลัพธ์ออกมาในรูปเเบบของ Mini-Brand Book/ Graphic Standard Guideline เพื่อให้เป็นต้นเเบบเพื่อการต่อยอดเชิงธุรกิจให้สร้างสรรค์เเละยั่งยืนในมิติของโลกที่ User Target (ผู้ใช้/ผู้บริโภค) คือ Millennials Gen !

โดยนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา INT483 Interior Design Project Management

(Mentor: เรวัฒน์ ชำนาญ - Rewat Chumnarn)

Published: