BOUNDARY COLORS 2022

"โครงการออกแบบพื้นที่กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ"


หนึ่งในกิจกรรมพิเศษประจำปี จัดทำโดยสาขาออกเเบบภายใน ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ที่มีการคัดเลือกผลงานการออกเเบบจากนักศึกษา ร่วมกับคนในชุมชน เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นนวัตกรรมพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพเเละความสุขให้คนในชุมชนวัดรังสิต

ภายใต้การดูเเลเเละให้คำเเนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ปอ-สนิทวงศ์ สว่างเเจ้ง/ อาจารย์เต้-ปฏิพัท ชัยวิเทศน์/ อาจารย์ยู-กาลัญญู สิปิยารักษ์/ อาจารย์โต้ง-เรวัฒน์ ชำนาญ/ อาจารย์โป้ง-วริศว์ สินสืบผล อาจารย์กอล์ฟ-ถวัลย์ วงษ์สวรรค์ ร่วมด้วยพลังสร้างสรรค์สนับสนุนรอบด้านจาก กลุ่มอาจารย์ เเละนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เเละ 2 ของสาขาออกเเบบภายใน วิทยาลัยการออกเเบบ มหาวิทยาลัยรังสิต


For more info --> https://rsu-interiordesign.com/
Watch more --> https://www.youtube.com/@rsu-interiordesign5747/videos

#Community #CSR #Design #RSU_InteriorDesign #WalkWays #CommonsSpace #TheGreatOutdoors

Published: